Cung nghênh Thánh Tiệc Hoàng Mười

Ngài về giá ngự thung dung
Đàn nghi chỉnh túc, lại cùng chư dinh.
Lam Giang thắng địa anh linh
Quang giáng bản điện, chứng minh cho đồng.
_________________________________________
奉 迎 聖 駕 席 籃 江 大 王 癸 夘 年
Chú thích:
✓ Thung Dung (從 容): Thong thả, ung dung, từ tốn.
✓ Chư Dinh (諸 營): Hoặc Chư Doanh. Là đơn vị quân đội. Cứ 500 quân gọi là một doanh.
✓ Lam Giang (籃 江): Dòng sông Lam, Nghệ An. Gắn liền với tín ngưỡng Tứ phủ, ông Hoàng Mười theo tích là người con thứ 10 của Vua cha Bát Hải Động Đình, ông xuống trần gian để giúp nước, giúp dân, dạy dân trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm, đắp đê ngăn lũ, làm thủy lợi, cầu cống, đường sá… giúp nhân dân có được cuộc sống ổn định, ấm no. Tiệc của ông được tổ chức vào mùng 10 tháng 10 âm lịch hàng năm.
Lễ hầu đồng cung nghênh Tiệc quan Hoàng Mười
Lễ hầu đồng cung nghênh Tiệc quan Hoàng Mười
Lễ hầu đồng cung nghênh Tiệc quan Hoàng Mười
Lễ hầu đồng cung nghênh Tiệc quan Hoàng Mười
Lễ hầu đồng cung nghênh Tiệc quan Hoàng Mười
Lễ Thí Thực Chúng Sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: