Lễ Cất Nóc Gia Cư

Gia cư cấu tác chu toàn
Đồng gia trạch chủ hân hoan, nhẹ lòng.
Chọn ngày nắng đẹp trời trong
Thượng lương cái ốc, cầu mong thuận buồm.
____________________________________________
禮 蓋 屋 上 梁 私 室 宅 主 黎 青 松
Chú thích:
✓ Cấu Tác( 構 作): Xây cất, dựng nhà.
✓ Chu Toàn( 周 全): Đầy đủ, trọn vẹn, hoàn thành không thiếu xót.
✓ Hân Hoan( 欣 歡): Vui mừng, hớn hở.
✓ Cái Ốc( 蓋 屋): Che, chùm, phủ, lợp nhà ở. Trường hợp này là lễ đổ mái gia cư.
Lễ Cất Nóc Gia Cư

 

Lễ Cái Ốc Thượng Lương
Lễ Cất Nóc Thượng Lương
Lễ Cái Ốc Gia Cư

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: