Lễ Cầu Nhân Duyên

Cung thỉnh Tứ phú Vạn Linh
Tam toà Vương Mẫu, chư dinh hội đồng
Nay con dâng chén rượu nồng
Hình nhân, tài mã, thuyền rồng, tâu lên
Tơ hồng Nguyệt Lão đôi bên
Cho thuyền gặp bến, cho nên vợ chồng.
_____________________________________
禮 還 馬 四 府 禱 祈 良 緣 ° 僊 霛 殿
Chú thích:
✓ Tứ Phủ (四 府 萬 靈): Gồm Thiên, Địa, Thủy, Nhạc là khái niệm trong tín ngưỡng thờ Mẫu, phát triển mạnh mẽ ở vùng đồng bằng và vùng núi Bắc Bộ. Các vị thần khâm sai của Tứ phủ được thờ tại hầu hết các đền, phủ, chùa chiền.
✓ Chư Dinh (諸 营): Hoặc Chư Doanh, là đơn vị lục quân, cứ 500 quân gọi là một doanh.
✓ Tơ Hồng Nguyệt Lão (絲 紅 月 老): Ông Tơ, Bà Nguyệt là 2 nhân vật nổi tiếng thời cổ đại của Trung Quốc, là Thần nắm giữ việc mai mối hôn nhân. Dựa theo tích Vi Cố gặp ông lão trong một đêm trăng, ngồi đọc sách hướng về phía mặt trăng, sau lưng có cái túi đựng đầy dây đỏ. Ông lão bảo cho biết đây là những văn thư kết hôn của toàn thiên hạ.
Ban Công Đồng Tiên Linh Điện
Lễ Cầu Nhân Duyên
Trả mã Tứ Phủ
Ban Sơn Trang Tiên Linh Điện
Lễ Thí Thực Chúng Sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: