Lễ Dâng Sao Giải Hạn

Nếu cứ gặp hạn, lễ Nhương tinh ?
Người tâm bất chính sẽ thái bình.
Nhất thiết đừng quên con đường chính
Giữ tâm lương thiện mới khang ninh.
___________________________________
禮 禳 星
Lễ Dâng Sao Giải Hạn
Lễ Nhương Tinh Dâng Sao Giải Hạn
Ban Tam Bảo chùa Kim Liên
Ban Công Đồng chùa Kim Liên