Lễ Đầy Tháng

Cầu cho ún tiểu an bình
Tinh anh trí tuệ, thông minh, vui cười
Để sau tròn tuổi đôi mươi
Làm trang tuấn kiệt, làm người từ tâm.
_______________________________________
禮 進 靝 庭 弎 什 陸 宫 化 婆 僊 娘
° 姪 孫 范 嘉 栢
Chú thích:
✓ Ún tiểu: Trẻ nhỏ
✓ Tuấn Kiệt (俊 傑): Tài giỏi, trí tuệ hơn người.
✓ Từ tâm (慈 心): Tư tưởng, ý niệm yêu thương sâu đậm, có lòng trắc ẩn với tất cả chúng sinh muôn loài.
Lễ Đầy Tháng Lễ Thôi Nôi
Lễ Đầy Tháng Lễ Thôi Nôi
Lễ Đầy Tháng Lễ Thôi Nôi
Lễ Đầy Tháng Lễ Thôi Nôi
Lễ Đầy Tháng Lễ Thôi Nôi
Lễ Đầy Tháng Lễ Thôi Nôi

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: