Lễ Đền Hoàn Tứ Phủ

Đền hoàn Tứ Phủ, tiễn căn
Trăm lạy sám hối, ăn năn…mỏi mòn
Tâm thành với tấm lòng son
Đẹp thay cũng tựa trăng tròn mười lăm.
Dâng lên hoa trái hôm rằm
Sơn trang, mã mạo, rượu tăm đôi vò.
_____________________________________
進 禮 肆 府 懺 悔 剪 根 信 主 陳 氏 明
Chú thích:
✓ Đền hoàn Tứ Phủ( 填 还 四 府): Là đàn trả nợ mã dâng cúng Thiên, Địa, Thủy, Nhạc để cầu bình an. Ở đàn tràng này dâng mã, cúng lễ như trình đồng. Nhưng khi khai ngạch (kê khai nội dung đàn tràng) thì có một vài chữ khác đàn trình đồng và không múc nước mở phủ.
✓ Mã mạo( 馬 帽): vàng mã, mũ đội đầu.
✓ Rượu tăm( 溜 吣): Rượu có nồng độ cao, ngon, khi rót ra thường sủi tăm. Phần tinh túy của rượu cất bằng phương pháp thủ công nghiệp, có nồng độ cao, được nhiều người sành ưa chuộng.
Lễ Tứ Phủ Công Đồng
Lễ Phát Tấu

 

Lễ Sơn Trang
Lễ Trả Nợ Tứ Phủ Công Đồng
Lễ Trả Mã Tứ Phủ
Lễ Thí Thực Chúng Sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: