Lễ Giỗ Mẹ

Ngày ngày tháng tháng cứ trôi qua
Bóng dáng Mẹ xưa chẳng phai nhoà
Ánh huyền, hương bưởi, bờ tóc xoã
Giật mình mới đó đã trôi xa
_____________________________________
忌 日 旬 临 ° 甲 辰 年 弍 月 弍 拾 陸 日
Chú thích:
✓ Ánh Huyền (映 玄): Màu đen đậm nhưng ánh lên sáng bóng.
Ngọc Chân Tĩnh Điện
Ngọc Chân Tĩnh Điện
Ngọc Chân Tĩnh Điện
Thí Thực Chúng Sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: