Lễ Hầu Đồng đền Cô bé Suối Ngang

Hữu Lũng, Phố Vị, Suối Ngang
Xinh thay cô bé sơn trang bản đền
Chốn thiêng rừng núi vọng tên
Anh trung liệt nữ ở trên thượng ngàn.
______________________________________
奉 迎 聖 駕 ° 青 僮 謝 白 如
Chú thích:
✓ Cô Bé Suối Ngang: Là một Thánh Cô bản cảnh trong số các Cô Bé Thượng Ngàn. Cô được thờ tại đền Suối Ngang, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Cô nức tiếng xinh đẹp, tài giỏi cứu dân giúp nước. Cô hay hái thuốc cứu bệnh, mang hoa thơm trái ngọt dâng Vua Cha, Thánh Mẫu và ban lộc cho trần gian. Cũng như nhiều Cô Bé Thượng Ngàn khác, thanh đồng khi hầu bóng Cô Bé Suối Ngang thường múa điệu gánh hoa, trên vai quẩy đôi lẵng hoa sặc sỡ, đi ngao du sơn thuỷ.
Đền Cô Bé Suối Ngang
Thí Thực Chúng Sinh
Đền Cô Bé Suối Ngang
Đền Cô bé Suối Ngang
Lễ Sơn Trang
Đền Cô bé Suối Ngang
Khao thỉnh Sơn Trang
Khao thỉnh Sơn Trang

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: