Lễ Húy Nhật Tôn Sư Chùa Kim Liên

Cuộc đời ngắn ngủi có là bao
Cội gốc đau thương chớ vun vào
Tham dục, sân, si lại phiền não
Buông được tất thảy mới là cao.
__________________________________
諱 日 尊 師 金 蓮 禪 寺 釋 潭 榮
Chú thích:
✓ Tham, Sân, Si (貪, 嗔, 癡): Tham lam, Sân hận, Si mê là tam độc theo Phật giáo. Mọi khổ đau trên thế gian này đều khởi nguồn từ đây mà ra.
✓ Buông (捹): Buông bỏ cũng chính là hành động tự có trách nhiệm với chính bản thân. Đồng thời, nó còn thể hiện sự tôn trọng người khác và biết nhìn thấu sự việc. Đừng nghĩ rằng buông bỏ là yếu đuối, là hồ đồ, là bỏ cuộc và là thất bại. Thay vào đó, buông bỏ để hạnh phúc, để tâm hồn được thông suốt, thoải mái.
Ban Tam Bảo chùa Kim Liên
Ban Tam Bảo chùa Kim Liên
Ban Tam Bảo chùa Kim Liên
Ban Tam Bảo chùa Kim Liên
Nhà Tổ chùa Kim Liên
Đạo tràng Đệ Tử, Hương Tử, Khoán Tử chùa Kim Liên