Lễ Khai Trương Công Ty MeDiTex

TÀI tăng LỘC tiến, đắc BÌNH AN
Sinh thêm VƯỢNG khí, PHƯỚC thêm tràn.
Tài Thần chân kinh cùng tán thán
Công Minh, Trần Huệ cùng Tỷ Can.
___________________________________________
禮 開 張 公 司 尊 設 爐 香
Chú Thích:
✓ Tài Thần (財 神): là những vị thần trong tín ngưỡng ở Đông Á và một số nước khác. Văn Tài Thần gồm có Tài Bạch Tinh Quân (Tăng Phúc Thần Tài), Tỷ Can (Thủ Tài chân quân), Phạm Lãi (Đào Chu Công), Phúc Lộc Thọ Tam Tinh (Tam Đa) và Tài Hòa Hợp nhị tiên (hai nữ thần tài của người sản xuất đồ gốm sứ, chạm khắc gỗ, thợ nung vôi và người bán quạt)…
Võ Tài Thần gồm có Quan Thánh Đế quân, tức Quan Vũ hay Quan Vân Trường và Triệu Công Minh (Huyền Đàn nguyên soái)…
Ngoài ra còn có nhóm Thiên Tài Thần (bao gồm Ngũ Hiển Tài Thần và Ngũ Lộ Tài Thần), Chuẩn Tài Thần (Lưu Hải Thiềm) và các Tài Thần trong Phật giáo Mật tông như Hoàng Tài Thần, Tài Nguyên Thiên Mẫu, Ngũ Tính Tài thần (còn gọi là Ngũ sắc tài thần)…
Tùy theo vùng miền và nghề nghiệp mà ta chọn Thần Tài để thờ cúng. Có những Thần Tài thuộc nhóm dân sự hoặc quân sự, phụ trách các chức nghiệp khác nhau. Những ngành nghề nào liên quan với văn hóa, giáo dục, tài chính, thậm chí là công chức, nghệ sĩ giải trí đều thuộc thẩm quyền của các vị Văn Tài Thần; còn các ngành liên quan đến quân sự thì thuộc Võ Tài Thần.
Lễ Khai Trương công ty
Lễ Khai Trương công ty
Lễ Khai Trương công ty
Lễ Khai Trương công ty
Lễ chúng sinh

 

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: