Lễ Mẫu Diêu Trì

Thiên Tiên Bảo điện, canh hai
Diêu Trì Địa Mẫu, giáng lai bản đàn.
Trước cầu trăm họ bình an,
Sau nguyện bản mệnh hạn tan, ách trừ.
_______________________________________
礼 母 地 天 仙 寳 殿
Chú thích:
✓ Canh hai (更 台): Đơn vị đo lường, tính thời gian ban đêm. Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya cùng ngày, tức là giờ Hợi.
✓ Địa Mẫu (地 母): Diêu Trì Địa Mẫu. Tùy theo tín ngưỡng tôn giáo và từng địa phương mà ngài được tôn xưng bằng nhiều danh hiệu khác nhau như Diêu Trì Kim Mẫu, Đức Phật Mẫu, Kim Bàn Phật Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thiên Hậu, Địa Mẫu, Đại Từ Mẫu, Mẫu Hoàng… Ngoài ra, Diêu Trì Địa Mẫu còn thường được biết đến với danh xưng Tây Vương Mẫu, tại Việt Nam thường được gọi là Bà Trời hay Địa Mẫu. Lễ vía Mẹ Diêu Trì Địa Mẫu thường được tổ chức vào ngày 18 tháng 10.
Ban Tam Bảo Thiên Tiên Bảo điện
Ban Công Đồng Thiên Tiên Bảo điện
Lễ Sơn Trang

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: