Lễ Mông Sơn Phả Độ Anh Hùng Liệt Sỹ

Hồn Anh nơi giữa đất trời
Khi Anh nằm xuống tuổi đời đôi mươi.
Đổi rừng hoa nở xanh tươi,
Đổi trong ánh mắt nụ cười bé con.
________________________________________
弘 恩 大 禪 寺

 

 

Lễ Phả độ Liệt Sỹ trận vong
Lễ Phả độ Liệt Sỹ trận vong
Lễ Phả độ Liệt Sỹ trận vong
Lễ Phả độ Liệt Sỹ trận vong
Lễ Phả độ Liệt Sỹ trận vong

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại:
https://www.facebook.com/VietsochuNhoDaoTrung/