Lễ Nhập Mộ Hạ Huyệt

Nước kia lại chảy về nguồn
Ở nơi đất mẹ, lệ tuôn nghẹn ngào
Nghe nhành liễu rủ rì rào
Trông người thấy cảnh, nao nao cõi lòng.
___________________________________
禮 入 墓 墳 奠 安 地 脈
Chú thích:
✓ Lễ nhập mộ hạ huyệt: (禮 入 墓 下 穴 )…đi bao huyệt để ếm quỷ ma, trong khi đó linh cữu được đặt tại miệng huyệt, có Pháp sư đọc phù chú hoặc vị Cao tăng tụng niệm xong rồi thì lại có Thầy địa lý đặt la bàn phân kim cho đúng hướng tốt mới hạ huyệt do những đô tùy phụ trách. Hạ huyệt rồi đàng hoàng mới đem minh tinh đốt liệng xuống huyệt.
Lúc ấy bắt đầu lấp đất, thì các con cháu, thân thuộc mọi người đều liệng xuống một hòn đất để tỏ lòng tưởng nhớ tới người quá cố. Khi đang lấp đất thì tang chủ lo bày lễ cúng Thổ địa tại nơi đó, để cho Thần hợp với vong. Nhà táng cùng các đồ mả cũng được đốt ngay gần đó.
(Trích Thọ Mai Gia Lễ)
Lễ Vong Linh tại gia
Lễ Nhập Mộ Hạ Huyệt
Lễ Nhập Mộ Hạ Huyệt
Lễ Nhập Mộ Hạ Huyệt
Lễ Nhập Mộ Hạ Huyệt
Lễ Nhập Mộ Hạ Huyệt

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: