Lễ Nhương Tinh Dâng Sao Giải Hạn

Sáu trăm nhương chủ gần xa
Một lòng tiến cúng hương hoa, thỉnh mời
Cửu tinh chiếu diệu muôn nơi
Dâng sao giải hạn, mong khởi bình an.
_________________________________________
禮 禳 星 禱 求 平 安- 金 蓮 禪 寺
Ban Tam Bảo chùa Kim Liên
Ban Công Đồng Chùa Kim Liên
Chú thích:
✓ Nhương chủ (禳 主): Người đứng ra làm lễ cầu mát, cầu an.
✓ Cửu Tinh (玖 星): Cửu Diệu Tinh Quân. Ngũ hành của từng sao như sau:
La Hầu (hành Kim, xấu);
Kế Đô (hành Thổ, xấu);
Thái Dương (hành Hỏa, tốt);
Thái Âm (hành Thủy, tốt);
Mộc Đức (hành Mộc, tốt);
Vân Hớn (hành Hỏa, xấu);
Thổ Tú (hành Thổ, xấu);
Thái Bạch (hành Kim, xấu);
Thủy Diệu (hành Thủy, tốt).
Cúng Sao thực chất là dùng Tâm cảm ứng với Khí Trời Đất, dùng Tâm kính trọng, Tâm thiện lương để tăng cường khí tốt hoặc hóa giải khí xấu chính là “Đồng Khí Tương Cầu”. Khí ở Tâm mình là Thiện, thì Khí ở Đất Trời cũng sẽ chuyển Thiện.
Lễ Nhương Tinh Dâng Sao Giải Hạn
Lễ Nhương Tinh Dâng Sao Giải Hạn
Lễ Nhương Tinh Dâng Sao Giải Hạn chùa Kim Liên