Lễ Nhương Tinh Dâng Sao Giải Hạn

Nhương tinh giải hạn lễ cầu an
Trừ tai diệt bệnh, được thư nhàn
Oai đức chư Phật, cùng tán thán
“Di Đà” đồng niệm, trước linh ban.
___________________________________
禮 禳 星 祈 安 解 限 ° 捌 畂 禅 寺
Chú thích:
✓ Lễ Nhương Tinh (禮 禳 星): Hay còn gọi là lễ dâng sao. Lễ dâng sao thực chất là dùng Tâm cảm ứng với Khí Trời Đất, dùng Tâm kính trọng, Tâm thiện lương để tăng cường khí tốt hoặc hóa giải khí xấu chính là “Đồng Khí Tương Cầu”. Khí ở Tâm mình là Thiện, thì Khí ở Đất Trời cũng sẽ chuyển Thiện.
✓ Thư Nhàn ( 紓 閒): Thư thái, nhàn nhã.
✓ Tán Thán (讚 歎): Ngợi khen.
✓ Đồng Niệm (仝 唸): Cùng đọc, cùng tụng niệm.
Ban Tam Bảo Chùa Bát Mẫu
Ban Công Đồng Chùa Bát Mẫu
Lễ Nhương Tinh Dâng Sao Giải Hạn
Lễ Nhương Tinh Dâng Sao Giải Hạn
Tiến Hình Nhân Lễ Nhương Tinh Dâng Sao Giải Hạn
Tiến Hình Nhân Lễ Nhương Tinh Dâng Sao Giải Hạn