Lễ Nhương Tinh (Dâng Sao giải hạn)

Nhương tinh giải hạn lễ cầu an
Trừ tai diệt bệnh, được thanh nhàn
Oai đức chư Phật, cùng tán thán
“Di Đà” đồng niệm, trước linh ban.
________________________________
禮 禳 星 求 安 解 限 懴 謝 神 灵
Chú thích:
✓ Lễ Nhương Tinh (禮 禳 星): Hay còn gọi là lễ dâng sao. Lễ dâng sao thực chất là dùng Tâm cảm ứng với Khí Trời Đất, dùng Tâm kính trọng, Tâm thiện lương để tăng cường khí tốt hoặc hóa giải khí xấu chính là “Đồng Khí Tương Cầu”. Khí ở Tâm mình là Thiện, thì Khí ở Đất Trời cũng sẽ chuyển Thiện.
Lễ Nhương Tinh (Dâng sao giải hạn)
Lễ Nhương Tinh (Dâng sao giải hạn)
Lễ Nhương Tinh (Dâng sao giải hạn)
Lễ Nhương Tinh (Dâng sao giải hạn)
Lễ Nhương Tinh (Dâng sao giải hạn)

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: