Lễ Phả Độ Gia Tiên họ Phan Ninh Bình

Nhất tâm trì niệm Di Đà
Đồng âm tiếng mõ, thanh la nhịp nhàng.
Tam thông kích cổ âm vang
Hoa đàn sái tịnh, cúng dàng “Nhân Thiên”.
Nguyện Tiên Tổ hưởng vĩnh yên
Vãng sanh cực lạc, về miền Tây phương.
__________________________________________
禮 中 元 盂 蘭 報 孝 普 度 家 先 姑 祖 潘 族
Lễ Phả Độ Gia Tiên
Nhà thờ Tổ chi họ Phan, Ninh Bình
Lễ Phả Độ Gia Tiên

 

Ban Công Đồng thành hoàng làng Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình
Chú thích:
✓ Kích cổ tam thông (擊 皼 弎 通): Kích (擊) là đánh, gõ. Cổ (皼) là trống. Ý nói tiếng trồng âm vang xuyên thông thấu ba cõi Thiên, Địa, Nhân.
✓ Sái tịnh (洒 淨): Thanh tẩy rửa sạch sẽ bằng nước. Sái tịnh là một nghi thức trong Phật giáo nhằm mục đích để đàn tràng cũng như các chúng sinh, vong hồn được thanh tịnh, nương nhờ Phật Pháp.
✓ Nhân Thiên (仁 天): Dịch nghĩa đen là Người Trời. Ở đây là phép chơi chữ tượng hình. Chữ Nhân (亻) ghép với chữ Thiên (天) là chữ Phật (仸).
✓ Vĩnh Yên (永 安): Sự an yên, thư thái lâu dài, mãi mãi.
Lễ thí thực chúng sinh
Tiến mã hình nhân, minh y

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: