Lễ Sám Tạ Tất Niên

Ngày ngày tháng tháng “BÌNH AN” qua
Một năm Quý Mão được chữ “HOÀ”
Thành kính dâng hương, cùng trà quả
Mong năm Giáp Thìn “LỘC” khai hoa.
________________________________________
宅 主 黎 瑛 俊 卽 黎 魁 元 禮 懴 謝 畢 年
Chú thích:
✓ Hoà (和): Bên trái là Bộ Hòa 禾: Cây lúa (Lúa là nguồn sống, là lương thực không thể thiếu trong cuộc sống của con người).
Bên phải là bộ Khẩu 口: Cái miệng dùng để ăn uống, nói chuyện (tượng trưng cho tinh thần). Tượng hình “Cái miệng mà có đủ lúa mà ăn thì sẽ sống hòa hợp”.
Điều này có nghĩa là khi con người có cuộc sống no đủ, không sợ đói thì sẽ chung sống với nhau yên bình, không xảy ra những xung đột xoay quanh cơm áo, gạo tiền.
Giữ được chữ Hoà trong gia đình là điều quan trọng bội phần.
✓ Lộc Khai Hoa: Hình ảnh hoa nở đâm trồi từ những nhánh lộc non. Có thể hiểu từ Lộc trong “Lộc Tài”, chỉ sự tăng tiến về tiền tài, phúc khí. Cũng có thể hiểu chữ Lộc trong “Lộc non” chỉ sự sản sinh đâm trồi của thế hệ kế tiếp.
Lễ Tạ Tất Niên tại gia
Lễ Tạ Tất Niên tại gia
Lễ Tạ Tất Niên tại gia
Lễ Tạ Tất Niên tại gia
Lễ Chúng Sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: