Lễ Sám Tạ Tất Niên

Trong năm có lỗi có lầm
Nay, con sám hối thành tâm cúi đầu.
Chẳng mong lụa gấm sang giàu
Chỉ xin trọn kiếp một màu an yên.
__________________________________
薦 禮 懴 悔 感 謝 畢 年
Chú thích:
✓ Sám Hối (懴 悔): Thuật ngữ Phật giáo) Sám 懺 là dịch âm tiếng Phạn ‘kṣama’, nghĩa là dung nhẫn. Sám hối nghĩa là xin người khác dung nhẫn, tha thứ tội lỗi cho mình.
Lễ Sám Tạ Thần Linh tại gia tất niên
Lễ Sám Tạ Thần Linh tại gia tất niên
Lễ Sám Tạ Thần Linh tại gia tất niên
Lễ Thí Thực Chúng Sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: