Lễ Tạ Cuối Năm

Tạ Trời, tạ Đất, tạ Thổ Công
Quý Mão sắp qua, đến năm Rồng.
Đón PHÚC, nghênh LỘC vào qua cổng
Phiền não, tai ương hoá thành không.
_____________________________________
畢 年 薦 禮 懴 悔 拜 謝. 信 主 笵 明 恔
Chú thích:
✓ Thổ Công (土 公): Thần Đất, cũng gọi là Thổ Thần (土 神). Cùng với Quan Thần Linh, Tài Thần, Táo Thần, quan Thổ Công coi quản trên một thuộc đất, một toà nhà hay một căn phòng giúp âm dương lưỡng lợi, xua trấn tà ma.
✓ Tai Uơng (災 殃): Sự không may, điều bất lợi, tai hoạ.
Lễ tạ đất cuối năm
Lễ tạ đất cuối năm
Lễ tạ đất cuối năm
Lễ tạ đất cuối năm
Lễ tạ đất cuối năm
Lễ Chúng sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: