Lễ Tạ Đất

Hôm nay công việc viên tròn
Gia cư cấu tác, chúng con tâm thành
Lễ tạ bách sự hàm hanh
Dâng lên tài mã, trà thanh, cau trầu.
__________________________
礼 懺 謝 神 靈 先 祖
Chú thích:
○ Cấu Tác (構 作): Dựng nhà, cất nhà, xây dựng.
○ Hàm Hanh (咸 亯): Tất thảy, tất cả công việc đều hanh thông, thông suốt, thuận lợi.
Lễ Tạ Đất-Sám tạ Thần Linh
Lễ Tạ Đất-Sám tạ Thần Linh
Lễ Tạ Đất-Sám tạ Thần Linh
Lễ Tạ Đất-Sám tạ Thần Linh
Lễ Thí Thực Chúng Sinh- Cúng Cháo

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: