Lễ Tạ Mộ

Chung triêu trong tiết thanh minh
Lễ là tảo mộ, Ninh Bình, Nho Quan.
Mộ nhật, di tỉ linh ban
Bồi hoàn địa mạch, điện an dương phần.
Thỉnh nghênh Ngũ lộ Tài Thần
Hợp hoan chủ khách, xa gần đáo lai.
__________________________________________
信 主 鄧 春 進
Chú thích:
✓ Chung triêu (終 朝): khoảng thời gian từ sáng sớm đến lúc ăn cơm sáng xong.
✓ Tảo Mộ (早 墓): Tảo mộ và Tạ mộ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tạ mộ diễn ra vào cuối năm, Tảo mộ thực hiện vào đầu năm trong tiết Thanh Minh. Ý nghĩa của 2 buổi lễ ngoài việc con cháu tưởng nhớ Tiên Tổ, sau là cảm tạ các vị Tôn Thần đã trông coi mồ mả, giữ gìn vong cốt, hương linh cho mộ phần dòng họ.
✓ Mộ Nhật (暮 日): khoảng thời gian buổi chiều, cuối ngày.
✓ Di tỉ (移 徙): Dời đi, thay đổi, di chuyển vị trí.
✓ Đền Hoàn Địa Mạch (填 还 地 脉): Lễ hàn long mạch hay còn được gọi là lễ bồi hoàn địa mạch, lễ điền hoàn địa mạch, lễ hồi hoàn địa mạch. Long là rồng, mạch là huyết quản (mạch máu), long mạch còn được gọi là địa mạch được hiểu là những nơi tích tụ nhiều khí lành đem tới nguồn năng lượng mạnh mẽ, mang lại điều tốt lành, cho cuộc sống của người dân. Nếu không cẩn thận đụng chạm vào long mạch, gia đình gia chủ sẽ gặp phải những điều không may nhẹ là mất của, còn nặng sẽ là ốm đau, bệnh tật, gia đình ly tán, thậm chí là mất mạng.
Động long mạch thường xảy ra do yêu ma hoành hành quấy rối hoặc do con người tác động, động thổ xây nhà làm đứt gãy, phá vỡ long mạch. Khi đó cách hàn long mạch lúc này là làm lễ hồi hoàn địa mạch. Mục đích của nghi lễ này là nhằm giải trừ điềm xấu, tai họa, vận xui gây nguy hại đến đất đai, ảnh hưởng đến long mạch, đồng thời bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của gia chủ và gia đình.
✓ Điện An (奠 安): Dâng tiến lễ vật để yên định.
✓ Hợp Hoan( 合 歡): Cùng nhau vui vẻ, giao hảo.
Lễ Tạ Mộ
Lễ Lập Bát Hương tại gia
Lễ Tôn Thiết Lô Nhang tại gia
Lễ Tạ Mộ
Lễ Lập Bát Hương tại gia
Lễ Tạ Mộ Bồi Hoàn Long Mạch
Lễ Mãi Âm Điền Trạch Thí Thực Chúng Sinh
Lễ Tạ Mộ
Lễ Tôn Thiết Lô Nhang
Lễ Thí Thực Chúng Sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: