Lễ Tạ Mộ

Nam Định, Hải Hậu, Thịnh Long
Tất niên tạ mộ, cầu mong an bình
Tâm thành, Tiên Tổ chứng minh
Hộ trì tôn tử khang, ninh, lộc, tài.
__________________________________
禮 謝 墓 畢 年 • 仝 家 信 主 笵 明 校
Chú thích:
✓ Tạ Mộ Tất Niên (謝 墓 畢 年): Lễ tạ mộ cuối năm. Buổi lễ thể hiện lòng ơn nhớ Tổ Tiên, mời người thân đã khuất về ăn Tết. Những người quanh năm đi làm ăn xa cũng thường cố gắng trở về cố hương vào dịp này để tạ mộ, sum họp với gia đình.
Đây cũng là cách để con cháu cảm ơn Thần Linh, Thổ Địa khu vực có mộ phần suốt thời gian qua đã chiếu cố cho người thân của mình. Việc này tương tự như con cháu làm lễ tạ Thần Linh, Thổ Địa, Gia Tiên, Tiền Chủ nơi nhà đang sống dịp cuối năm.
✓ Hộ Trì (護 持): Giúp đỡ, bảo vệ, che chở.
Lễ Tạ Mộ Cuối Năm
Lễ Tạ Mộ Tất Niên
Lễ Tạ Mộ Tất Niên

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: