Lễ Tạ Nhất Niên Tái Lập Bản Điện

Viên kỳ quả mãn nhất niên
Tái lập linh án, Chúa Tiên khuông phù
Linh Sơn bản điện, Tiên Du
Một lòng son sắt, viên chu đàn tràng.
______________________________________
懴 禮 拜 謝 壹 年 圓 期 再 立 靈 山 殿
沐 恩 守 香 青 僮 范 氏 教

 

Lễ sám tạ nhất niên tái lập điện
Lễ sám tạ nhất niên tái lập điện
Ban Công Đồng Linh Sơn điện

 

Chú thích:
✓ Viên kỳ quả mãn nhất niên (圓 期 果 滿 一 年): Đến hạn tròn một năm.
✓ Tái lập linh án (再 立 靈 案): Lập lại bàn thờ.
✓ Khuông phù (匡 扶): Cứu giúp nâng đỡ.
✓ Son sắt (崙 鐵): thuỷ chung, không bao giờ đổi thay, không bao giờ phai nhạt (tựa như lúc nào cũng đỏ như son, rắn như sắt).
✓ Chu viên (周 圓): đầy đủ, trọn vẹn.
Lễ thí thực chúng sinh
Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung

 

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: