Lễ Tạ Táo Quân Tân Gia Nhập Trạch

Rước đưa ông Táo về Trời
Tân gia khánh trạch, thỉnh mời Thần Linh.
Tôn Thần tác đại chứng minh
Khuông phù trạch chủ hoa vinh trường tồn.
____________________________________________
禮 慶 宅 新 家 信 主 阮 玉 和
Chú thích:
✓ Ông Táo (翁 竈): Theo quan niệm của người Việt thì đúng vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, là ngày Táo Quân cưỡi cá chép bay về trời để bẩm báo mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình của gia chủ cho Ngọc Hoàng. Cho đến đêm Giao thừa Táo Quân sẽ quay về hạ giới để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa của mình.
✓ Tân Gia Khánh Trạch (新 家 慶 宅): Là nghi lễ tiến hành khi gia chủ bắt đầu vào một ngôi nhà mới. Trước thì báo cáo Quan Thần Linh Thổ Địa; sau xin gia ân hộ trì gia nội được an bình, mọi việc hanh thông.
✓ Khuông Phù (匡 扶): Trợ giúp, nâng đỡ, dìu dắt.
✓ Hoa Vinh (華 榮): Vẻ vang, vinh hiển, phú quý, vượng thịnh.
Lễ Tạ Táo Quân Tân Gia Nhập Trạch
Lễ Tạ Táo Quân Tân Gia Nhập Trạch
Lễ Tạ Táo Quân Tân Gia Nhập Trạch
Lễ Tạ Táo Quân Tân Gia Nhập Trạch

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: