Lễ Tạ Tất Niên

Đại Hàn gió nổi, rét căm căm
Chớp mắt vừa qua, ánh trăng rằm
Nghe trong câu tán, lòng thăm thẳm
Tất niên lễ tạ, lúc cuối năm.
_____________________________________
畢 秊 禮 謝 在 純 真 靖
Chú thích:
✓Đại Hàn (大 寒): Đại hàn là một trong những chu kỳ thời tiết quan trọng trong nền văn hóa truyền thống của nhiều quốc gia châu Á. Đây là thời kỳ lạnh nhất trong năm, khi nhiệt độ giảm thấp nhất và thời tiết trở nên rất lạnh. Tên gọi “đại hàn” có nghĩa là “lạnh lắm” hay “lạnh giá”, thể hiện sự khắc nghiệt của thời tiết trong giai đoạn này.
Lễ tạ cuối năm Thuần Chân Tĩnh
Lễ tạ Tất Niên tại Thuần Chân Tĩnh
Lễ chúng sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: