Lễ Tái Đảo Lô Nhang

Lô nhang tái đảo, lễ Thần Linh
Cúi xin gia nội hưởng an bình.
Tài Thần Thổ Công, cùng triệu thỉnh
Tấn TÀI, tấn LỘC, tấn HOA VINH.
_______________________________________
禮 再 擣 爐 香 懴 謝 神 霛 家 主 謝 白 茹
Chú thích:
✓ Tái Đảo Lô Nhang( 再 擣 爐 香): Lễ lập lại bát hương Thần Linh tại gia. Lễ khi được báo Quan Thần Linh không ngự bát hương, hoặc bát hương đã để lâu năm, dần mất đi năng lượng âm.
✓ Thần Linh, Thần Tài, Thổ Công( 神 靈, 神 財, 土 公): Các vị Quan cai quản trên một thuộc đất, một nhà hoặc một phòng chung cư.
✓ Tấn( 晉): Tiến lên, thêm lên.
✓ Vinh Hoa (榮 華): Vinh hiển, giàu sang, vẻ vang.
Lễ Tái Đảo Lô Nhang Thần Linh tại gia
Lễ Tái Đảo Lô Nhang Thần Linh tại gia
Ban Thần Linh tại gia
Cúng Chúng Sinh
Lễ bốc lại bát hương

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: