Lễ Tân Gia Nhập Trạch

Đàn sơ lễ bạc giản đơn
Tân gia nhập trạch, nhờ ơn Thổ Thần
Đồng gia cát sự hoan hân
Tích tài, tăng lộc, thêm phần vinh hoa.
___________________________________
禮 新 家 入 宅
Chú thích:
☆ Thổ Thần (土 神): Thần Đất. Cùng với Quan Thần Linh, Tài Thần, Táo Thần, quan Thổ Công coi quản trên một thuộc đất, một toà nhà hay một căn phòng giúp âm dương lưỡng lợi, xua trấn tà ma.
☆ Cát Sự (吉 事): Việc tốt lành, việc lợi lạc.
☆ Hoan Hân (歡 欣): Vui mừng, hớn hở.
Lễ Tân Gia Nhập Trạch- Đông Anh, Hải Bối
Lễ Tân Gia Nhập Trạch- Đông Anh, Hải Bối
Lễ Tân Gia Nhập Trạch- Đông Anh, Hải Bối
Lễ Tân Gia Nhập Trạch- Đông Anh, Hải Bối
Thí Thực Chúng Sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: