Lễ Tân Gia Nhập Trạch

Thần Linh, Thổ Địa đại vương
Thành Hoàng đương cảnh, Ngũ Phương Thần Tài.
Thỉnh Thánh, triệu Thần đáo lai
Gia trung hưng vượng, ách tai giải trừ.
________________________________________
笵 明 校
Ban Thần Linh Thổ Công tại gia
Ban Thần Linh Thổ Công tại gia
Ban Thần Linh Thổ Công tại gia
Lễ Thần Linh Thổ Công
Lễ Thí Thực Cúng Cháo