Lễ Tân Gia Nhập Trạch

Đàn sơ lễ mọn nhang hoa
Trầu cau văn sớ, tân gia khánh thành,
Thuận lợi thăng tiến công danh
Gia trung yên ấm, tốt lành, bình an.
__________________________________
阮 彣 徳
武 氏 娟

 

 

Lễ Tân Gia Nhập Trạch
Ban Thần Linh Gia Tiên tại gia
Lễ Tân Gia Nhập Trạch
Lễ Tân Gia Nhập Trạch
Lễ Thí Thực Chúng Sinh

 

 

 

Tìm hiểu nhiều hơn tại: