Lễ Tân Gia Nhập Trạch

Vừa hay có cánh sen hồng
Khéo thay ai sắp, khi không vô tình.
Dâng lên Phật, Thánh, Thần Linh
Tân gia nhập trạch, chứng minh tâm thành.
__________________________________________
礼 新 家 入 宅 信 主 髙 春 海
Chú thích:
✓ Vô Tình( 無 情): Là việc không có chủ đích, dụng ý từ trước.
✓ Tân Gia Nhập Trạch( 新 家 入 宅): Là buổi lễ của gia chủ hướng tới các vị Quan Đương Niên, Quan Bản Cảnh Thành Hoàng, các Quan Thần Linh trong khu vực, Quan Thần Linh tại gia …nhằm báo cáo cũng như xin phép được dọn đến sinh sống, cư trú trên mảnh đất mới, căn hộ mới. Buổi lễ là đàn tiểu duyên nhưng hết sức quan trọng, sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ, tài vận, học hành…của các thành viên gia đình.
✓ Tâm Thành( 心 誠): Lòng thành kính, chân thực.
Lễ Tân Gia Nhập Trạch
Lễ Tân Gia Nhập Trạch
Lễ Cúng Cháo
Lễ Tân Gia Nhập Trạch

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: