Lễ Tân Gia Nhập Trạch

Tân gia nhập trạch cầu an
Phù lưu, tài mã, hoa man cúng dàng
Đơn sơ, bày biện đàn tràng
Nhưng lòng thành kính, bằng ngàn hương hoa.
_____________________________________________
新 家 入 宅 信 主 阮 氏 秋 玄
Chú thích:
✓ Tân Gia Nhập Trạch (新 家 入 宅): Là nghi lễ được tiến hành khi gia chủ bắt đầu dọn vào sinh sống trên một mảnh đất hay một toà nhà.
Bản Cảnh Thành Hoàng, Thần Linh, Thổ Công, Thổ Địa, Thần Tài, Táo Quân, Chúa Đất… là những vị quan cai quản trên mỗi thuộc đất tùy to, nhỏ.
Trách nhiệm của các Ngài là cai quản, với người dương là sức khoẻ, gia đạo, sự nghiệp, thi cử, tiền tài…của các thành viên gia đình, với người âm là Gia Tiên, Tổ Cô, Ông Mãnh của dòng họ.
✓ Phù Lưu (芙 溜): Trầu cau.
Lễ Tân Gia Nhập Trạch
Lễ Tân Gia Nhập Trạch
Lễ Tân Gia Nhập Trạch
Lễ Chúng Sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: