Lễ Thành Hoàng Làng Ngọc Hà Quý Mão

Thánh đản mười chín tháng Giêng
Huyền Thiên Hắc đế ,trống chiêng rộn ràng.
Ngọc Hà, đương cảnh Thành Hoàng
Giúp dân cứu nước, tiếng vang lưu truyền.
__________________________________________
聖 誕 上 等 福 神 玄 靝 黑 帝 本 境 城 隍

Lễ Hội Đình Làng Ngọc Hà
Tiệc Thánh Đản Huyền Thiên Hắc Đế
Tiệc Thánh Đản làng Ngọc Hà
Tiệc Thánh Đản Huyền Thiên Hắc Đế
Cung Mẫu đình làng Ngọc Hà
Dân làng Ngọc Hà đón tiệc Thánh

 

 

 

Tìm hiểu nhiều hơn tại: