Lễ Thượng Nguyên- Thiên Tiên Bảo Điện

Hương bưởi thơm quyện mùi nhang
Trầm đều tiếng mõ, âm vang chuông đồng.
Tâm con, một đoá sen hồng
Ngân nga câu kệ, hư không vọng về.
__________________________________________
上 元 慶 賀 • 天 仙 寳 殿
Chú thích:
✓ Chuông, Mõ (鐘, 楳): Là hai pháp khí quan trọng trong Phật Giáo.
Chuông được đúc bằng đồng, tùy độ pha trộn hợp kim mà tiếng ngân lâu, ngân xa.
Mõ được làm từ gỗ liền khối và cũng tùy loại gỗ mà có tiếng vang trầm ấm khác nhau.
Cách sử dụng chuông mõ trong nghi lễ là việc cơ bản nhưng không phải sư thầy hoặc thầy pháp nào cũng biết. Giữ được nhịp mõ tròn đều chậm rãi, tiếng chuông thỉnh đúng lúc đúng chỗ mới mang lại sự an bình trong tâm người nghe.
✓ Kệ (偈): Là thể văn vần được dùng trong kinh điển Phật Giáo. Kệ được chia làm 2 loại là Cô Khởi Kệ và Trùng Tụng Kệ, đều có ý nghĩa tán thán nhưng Cô Khởi Kệ là đoạn văn vần độc lập, không liên quan đến nội dung đoạn văn trước; còn Trùng Tụng Kệ là đoạn văn vần cô đọng ý của đoạn văn phía trước.
✓ Hư Không (虛 空): Là khoảng không bao la rộng lớn, vô chướng ngại, vô tướng, thanh tịnh.
Ban Tam Bảo Thiên Tiên Bảo Điện
Ban Công Đồng Thiên Tiên Bảo Điện
Ban Thần Linh Thổ Công
Ban Phật Di Lặc Thiên Tiên Bảo Điện
Ban Quan Âm Nam Hải- Thiên Tiên Bảo điện
Lễ Sơn Trang
Thư Pháp Thanh Long
Thí thực chúng sinh
Lễ Thượng Nguyên

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: