Lễ Tiệc Mẫu mùng 3 tháng 3

Giờ dần mùng bơ tháng thìn
Nhẹ quay gót ngọc, hạc in mây hồng
Nhìn lên tiên cảnh thiên bồng
Cung nghênh Thánh Mẫu, linh thông đàn tràng.
_____________________________________________
靝 僊 寶 殿
Chú thích:
Mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày Thánh hoá của Mẫu Liễu Hạnh. Mẫu Liễu Hạnh đã được xem là một nhân vật vô cùng quan trọng trong tính ngưỡng Việt Nam, đại diện cho tín ngưỡng thờ Mẫu, tam phủ, tứ phủ của Việt Nam. Bà còn là một trong bốn vị Thánh bất tử (gồm Chử Đồng Tử, Tản Viên Sơn Tinh, Phù Đổng Thiên Vương), thường xuyên giúp đỡ người dân và được nhiều triều đại phong kiến nước ta sắc phong nhiều chức sắc để cảm tạ công ơn.
Lễ Tiệc Mẫu mùng 3 tháng 3
Lễ Tiệc Mẫu mùng 3 tháng 3
Lễ Tiệc Mẫu mùng 3 tháng 3

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: