Lễ Tôn Thiết Lô Nhang (Lập ban Phật tại gia)

Nam mô con niệm Di Đà
Thỉnh chư Tam Thánh, Phật Bà Quán Âm
Dầu cho thế sự thăng trầm
Trông lên bóng Phật, thân tâm an bình.
__________________________________
夏 節 進 禮 請 仏 宣 經 恭 迎 聖 像
Chú thích:
•Tây Phương Tam Thánh (西 方 叁 聖): Hay còn gọi là Tam Thánh Phật là ba vị cai quản cõi Tây Phương Cực Lạc. Ba vị này gồm: Đức Phật A Di Đà đứng ở trung tâm, Quan Âm Bồ Tát tay cầm cành dương liễu và bìnhnước cam lồ bên tay trái, và Đại Thế Chí Bồ Tát tay cầm một nhành hoa sen màu xanh bên tay phải. Hình ảnh của các Ngài đều biểu trưng cho sự từ bi bao la, nhẫn nại và trí tuệ thông đạt sâu sắc.
Thiết lập ban Phật (Tam Bảo) tại gia
Sám tạ Thần Linh
Thiết lập ban Phật (Tam Bảo) tại gia
Sám tạ Thần Linh
Sám tạ Thần Linh
Sám tạ Thần Linh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: