Lễ Tôn Thiết Lô Nhang( Lập Bát Hương) Thần Linh

Đồng âm soi rõ tỏ tường
Sang tai mách nước, chỉ đường thế gian
Dưới, cầu sân hận tiêu tan
Trên, xin hai chữ YÊN AN vẹn tròn.
________________________________________
禮 尊 設 爐 香
Chú thích:
✓ Đồng âm (童 隂): Những người có căn âm hay mang căn cao số nặng được hiểu đơn giản là khả năng cảm nhận, quan sát được phần âm, giúp giải đáp những vấn đề linh thiêng trong đời sống con người. Họ là những người có thể nghe nói và nhìn thấy những gì mà người cõi âm cho biết để diễn tả lại với người dương. Họ là người có duyên với phần âm cũng như là người được chọn như một sợi dây kết nối giữa người âm và người dương. Để người âm giãi bày những điều không thể nói cũng như gửi gắm tới những người ở trần thế một cách dễ dàng hơn.
✓ Việc tôn thiết lô nhang( bốc bát hương) Thần Linh có thể làm ảnh hưởng đến các vãng vong đang cư ngụ trong một thuộc đất, nhà ở( nếu có). Trường hợp này là một vong nam, đứng tuổi. Người làm lễ nên thận trọng, sám hối cũng như có lễ tiền biếu riêng, tránh gây sự oán trách, sân hận.
Lễ thiết lập bát hương Thần Linh, Gia Tiên
Lễ tôn thiết lô nhang
Lễ tôn thiết lô nhang
Lễ thí thực chúng sinh
Lễ thiết lập lô nhang
Cô đồng âm
Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: