Lễ Trả nợ Tứ Phủ

Số con nợ lính khất đồng
Đền hoàn Tứ Phủ, hanh thông mọi đường.
Chứng tâm, Mẫu rủ lòng thương
Cho con trí lực khang cường, tuệ thông.
_________________________________________
进 礼 乞 童 搷 还 四 府
Chú thích:
✓ Hanh Thông (亨 通): Thông suốt, thuận lợi, trơn tru, suôn sẻ.
✓ Khang Cường (康 强): Khoẻ mạnh, ý chí vững vàng.
✓ Tuệ Thông (慧 通): Thông minh, sáng trí, lanh lẹ.
Lễ Trả nợ Tứ Phủ
Lễ trả nợ Tứ Phủ
Ban Công Đồng Đình Chùa Gióng Mốt
Trả mã Tứ Phủ
Lễ thí thực chúng sinh

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ tại: