Lễ Trình Đồng Mở Phủ

Anh linh Thánh tích Phủ Dầy
Mây in bóng hạc, nơi đây về Trời.
Kim niên cát nguyệt lương thời
Tân đồng trình lễ, dâng cơi cau trầu
Chân quỳ vai kiệu theo hầu
Tam Tòa, Ngũ Vị, các Chầu chứng tâm.
_____________________________
礼 恭 迎 四 府 出 首 呈 僮
Chú thích:
✓ Phủ Dầy (tên gọi khác là Phủ Giầy hay Phủ Dầy): Xuất phát từ truyền thuyết Bà Chúa Liễu Hạnh vì quá thương nhớ gia đình nên đã để lại một chiếc giày ở trần gian trước khi về thượng giới. Hay có huyền thoại: Vua đi ngang qua vùng này và nghỉ đêm ở quán hàng của bà chúa Liễu Hạnh, sau đó được tặng một đôi giày nên đã lập nơi thờ tự gọi là Phủ Giầy. Còn khi gọi là Phủ Dầy vì chính nơi này có món bánh dày nổi tiếng, lại có người cho rằng, Kẻ Giầy xuất phát từ nơi có gò đất nổi lên hình bánh dày trước cửa phủ.
Tất cả những câu chuyện dù chưa xác định rõ thực hư nhưng nó đã góp phần cho sự kì bí, cuốn hút về mối liên quan giữa Phủ Dầy và Thánh Mẫu Liễu Hạnh.
✓ Lễ Trình Đồng Mở Phủ (呈 僮 開 府): Là một nghi thức trong văn hóa thờ Mẫu, khi các cô đồng, cậu đồng – những người có căn quả dâng lễ để tạo sự gắn kết giữa đồng nhân với Thánh Mẫu đình thần Tam – Tứ Phủ. Đây là một nghi lễ bắt buộc đối với những người muốn trở thành tín đồ của đạo Mẫu.
Lễ Trình Đồng Mở Phủ- Phủ Dầy
Lễ Trình Đồng Mở Phủ- Phủ Dầy
Lễ Sơn Trang
Lễ Trình Đồng Mở Phủ- Phủ Dầy
Lễ Trình Đồng Mở Phủ- Phủ Dầy
Lễ Trình Đồng Mở Phủ- Phủ Dầy
Lễ Trình Đồng Mở Phủ- Phủ Dầy

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại:

https://www.facebook.com/ThaycungHaNoi

https://www.facebook.com/VietsochuNhoDaoTrung/

https://vietsochunho.com/

https://daotrung.com/cac-khoa-le-khac/