Lễ Vu Lan

Vấn vương, lưu luyến vô ngần
Mười năm khắc khoải, chia phân đôi đường.
Biệt ly đôi ngả âm dương
Vu Lan gặp lại, nhớ thương vỡ oà.
________________________________________
盂 蘭 報 孝 諱 日 旬 臨 顯 考 范 雄 強
Lễ Vu Lan
Lễ Vu Lan
Lễ Thí Thực Chúng Sinh
Lễ Vu Lan- Húy Nhật Tuần Lâm
Lễ Vu Lan- Húy nhật Tuần Lâm
Chú thích:
✓ Vô Ngần (無 垠): Đến mức không có gì sánh bằng, sánh kịp.
✓ Khắc khoải (刻 噲): Tâm trạng bồn chồn lo lắng không yên, kéo dài một cách day dứt.
✓ Vu Lan (盂 蘭): Còn được gọi là lễ báo hiếu, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo (Đại thừa Bắc tông) và phong tục Việt Nam, Trung Hoa.