Lễ Trình Đồng Mở Phủ

Anh linh Thánh Chúa Ninh Sơn
Trình đồng mở phủ, nhờ ơn các Toà.
Tam thông kích cổ vang xa
Vu vi tiếng sáo lại hoà lời canh.
Đệ tử tuổi nhỏ đầu xanh
Chân quỳ, vai kiệu tâm thành xưng tên.
________________________________________
呈 僮 開 府 新 僮 髙 伯 琳 ° ???? 山 靈 祠
Chú thích:
✓ Chúa Ninh Sơn (主 寧 山): Tương truyền nữ chúa rừng xanh, là con gái của Đức Thánh Tản Viên Sơn Thần- Ngọc Hoa công chúa. Bà cai quản 81 cửa rừng ở cõi Nam Giao. Ninh Sơn là một trong số cửa rừng bà hiển linh giáng ngự.
✓ Kích cổ tam thông (擊 皼 弎 通): Kích (擊) là đánh, gõ. Cổ (皼) là trống. Ý nói tiếng trồng âm vang xuyên thông thấu ba cõi Thiên, Địa, Nhân.
✓ Canh (賡): Trong trường phái Tịnh Độ Tông ở miền Bắc nước ta, tán canh là một trong số các “phương tiện” để hành khoa cúng theo lối cúng cổ truyền. Tán canh có nhiều giọng, nhiều lối, có tính chất địa phương vùng miền.
Từ ngoài nhìn vào, khác với một “ông thầy cúng” cầm quyển sách chữ quốc ngữ hoặc song ngữ đi tụng mõ đều đều lấy lộc tứ phương, một người thầy pháp có sự chân tập, tu học lề lối bài bản sẽ được thể hiện qua tiếng trống giòn giã, nhịp tiu cảnh rộn ràng, câu canh tán ngân nga.
“Phật ái tán, Thánh ái ca”.
Buồn thay, thế thời, kể cả nhiều sư thầy, đồng thầy, thầy pháp cũng chưa hiểu được cái hay, cái đẹp của tán canh trong khoa cúng mà vô tình cũng như hữu ý coi nhẹ, để dần mất đi nét đẹp truyền thống quý báu này của các trưởng sư tiền bối.
“Lễ không tán canh thì đắng như nhai chanh cả vỏ!”
Lễ Thí Thực Chúng Sinh
    

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: