Tán Canh lối Hà Nội

Thành tâm tiến mã dâng hoa
Nhịp nhàng, vang tiếng thầy cả tán canh.
Trăm năm gìn giữ phương danh
Tinh hoa tựu chốn kinh thành Thăng Long.
___________________________________________
道 中
Chú thích:
✓ Nguyên văn là câu :”Mất tiền mua mã, mới được nghe thầy cả đọc canh”.
Trong trường phái Tịnh Độ Tông ở miền Bắc nước ta, tán canh là một trong số các “phương tiện” để hành khoa cúng theo lối cúng cổ truyền. Tán canh có nhiều giọng, nhiều lối, có tính chất địa phương vùng miền.
Từ ngoài nhìn vào, khác với một “ông thầy cúng” cầm quyển sách chữ quốc ngữ hoặc song ngữ đi tụng mõ đều đều lấy lộc tứ phương, một người thầy pháp có sự chân tập, tu học lề lối bài bản sẽ được thể hiện qua tiếng trống giòn giã, nhịp tiu cảnh rộn ràng, câu canh tán ngân nga.
“Phật ái tán, Thánh ái ca”.
Buồn thay, thế thời, kể cả nhiều sư thầy, đồng thầy, thầy pháp cũng chưa hiểu được cái hay, cái đẹp của tán canh trong khoa cúng mà vô tình cũng như hữu ý coi nhẹ, để dần mất đi nét đẹp truyền thống quý báu này của các trưởng sư tiền bối.
“Lễ không tán canh thì đắng như nhai chanh cả vỏ!”
✓ Phương Danh (芳 名): Tiếng thơm.
Tán Canh lối Hà Nội

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: