Lễ Động Thổ

Hưng công động thổ lễ Thần Linh
Cầu mong khởi sự được an bình
Ngũ phương long mạch cùng triệu thỉnh
Chu viên đàn lễ lúc bình minh.
________________________________________
禮 起 功 動 土 構 作 地 屋 ° 宅 主 阮 碧 雲
Chú thích:
✓ Động Thổ ( 動 土): Lễ động thổ là một trong các nghi thức thờ cúng Thần linh, Thổ địa, nhằm để thông báo với về việc chủ đất chính thức tiến hành các hoạt động xây dựng trên mảnh đất đó. Ngoài ra lễ Thượng Lương Cất Nóc và lễ Tân Gia Nhập Trạch cũng là những nghi lễ quan trọng khi gia chủ xây nhà mới.
Lễ Hưng Công Động Thổ
Lễ Hưng Công Động Thổ

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: