Đàn Mông Sơn Chẩn Tế Chúng Sinh

Mông Sơn Thí Thực chúng sinh
Chân ngôn triệu thỉnh vong linh tìm về.
Trung đạo, thoát lối u mê
Bảo Đài Thăng giới, hướng về Tây Phương.
__________________________________________
禮 蒙 山 施 食 众 生
Chú thích:
* Mông Sơn Thí Thực:  là một nghi lễ có xuất xứ từ Phạt Giáo Trung Quốc, là một nghi lễ được tổ chức với mục đích giải oan, cầu siêu cho các linh hồn. Nghi thức cúng thí cô hồn, gọi là Mông Sơn thí thực được ngài Bất Không Tam Tạng chuyên tu Mật giáo ở núi Mông (thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) soạn bằng sự đồng tâm và lòng trắc ẩn với các linh hồn đỏi khổ.
* Trung Đạo: Là con đường tránh xa hai trạng thái cực đoan: Hưởng thọ dục vọng và Tu tập khổ hạnh. Đây là con đường Đức Phật Thích Ca Mầu Ni chỉ ra để thoát sự khổ.
Đàn Mông Sơn Thí Thực
Đàn Mông Sơn Thí Thực
Đàn Mông Sơn Thí Thực
Đàn Mông Sơn Thí Thực
Đàn Mông Sơn Thí Thực
Đàn Mông Sơn Thí Thực

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: