Lễ Tạ Mộ

Người về trong chốn chiêm bao
Ân cần từ hạ dạy bảo cháu con
“Hiếu tự” giữ phải sắt son
Còn cành còn gốc, cây còn khai hoa.
_____________________________________
禮 懴 謝 墓 墳 奠 安 龍 脉 ° 信 主 阮 青 松
Chú thích:
✓ Chiêm Bao (瞻 包): Nằm mơ, giấc mơ, giấc mộng.
✓ Từ Hạ (慈 下): Lòng yêu thương nhân từ rộng lớn hướng xuống bên dưới, phía dưới.
✓ Hiếu Tự (孝 字): Chữ Hiếu. Lòng hiếu thảo đối với mẹ cha, bậc lớn tuổi.
Lễ Thanh Minh Tạ Mộ
Lễ Thanh Minh Tạ Mộ
Lễ Thanh Minh Tạ Mộ
Lễ Thanh Minh Tạ Mộ

 

Tìm hiểu nhiều hơn các buổi lễ Thầy cúng Hà Nội Đạo Trung tại: